ⓘ Kimia alam sekitar merupakan kajian fenomenon kimia dan biokimia. Bidang ini melibatkan pengajian punca, tindak balas dan kesan bahan kimia di udara, tanih dan ..

Sisa toksik

Sisa toksik bermaksud bahan buangan yang mengandungi sifat-sifat fizikal, kimia atau biologi yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar dan boleh berlaku sama ada dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Geodinamik

Geodinamik merupakan cabang bidang geofizik yang mengkaji dinamik Bumi dengan menerapkan ilmu fizik, kimia, dan matematik untuk memahami cara perolakan mantel membawa kepada tektonik plat dan fenomena-fenomena geologi seperti penyebaran dasar laut, pembentukan gunung, gunung berapi, gempa bumi, gelinciran dan sebagainya. Geodinamik juga bertujuan menyelidiki aktiviti dalaman dengan mengukur medan magnet, graviti, dan gelombang seismos, serta mineralogi batuan dan komposisi isotopnya. Kaedah geodinamik juga digunakan pada penerokaan planet lain.

Kava

Kava, kava atau nama saintifiknya Piper methysticum adalah tanaman yang tumbuh serata daratan pulau-pulau merentasi Lautan Pasifik. Bahagian akar ini dimanfaatkan sebagai bahan seduhan untuk diminum dalam kalangan orang-orang Polinesia termasuk di Hawaii, Vanuatu, Melanesia serta beberapa bahagian Mikronesia seperti Palau sebagai suatu minuman pelega seakan kopi.

                                     

ⓘ Kimia alam sekitar

Kimia alam sekitar merupakan kajian fenomenon kimia dan biokimia. Bidang ini melibatkan pengajian punca, tindak balas dan kesan bahan kimia di udara, tanih dan air serta kesan kegiatan manusia terhadapnya, terutamanya pencemaran.

Kimia alam sekitar juga mngaji ciri-ciri alam sekitar yang belum dicemar, kandungan bahan kimia semula jadi dan kesannya, supaya dapat menentukan kesan kegiatan manusia terhadap alam dengan tepat.

Antara konsep utama dalam kimia alam sekitar ialah pencemaran serta penunjuknya seperti keperluan oksigen biokimia dan pH.

                                     
  • Sains alam sekitar ialah kajian tentang saling bertindakbalas antara juzuk - juzuk fizik, kimia dan biologi di dalam alam semula jadi. Tumpuannya adalah
  • Kimia atmosfera merupakan satu bidang sains yang mengaji bahan kimia atmosfera bumi serta planet yang lain. Ia melibatkan gabungan kimia alam sekitar
  • proses kimia Kimia terbahagi kepada beberapa cabang iaitu: Kimia moden berkembang daripada ilmu alkimia semasa revolusi kimia 1773. Perkataan kimia berasal
  • penggunaan bahan kimia berbahaya dan pencegahan pencemaran alam sekitar Misi: Memberi kepimpinan dan menggalakkan kerjasama dalam menjaga alam sekitar dengan menglihami
  • yang berkaitan dengan komposisi sesuatu bahan. Misalnya, pengujian mengenai keracunan dalam makanan dan minuman memerlukan pengalaman kimia analisis.
  • merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia hingar, haba, cahaya dan tenaga di alam sekitar yang mengakibatkan kesan memusnahkan sehingga membahayakan
  • Kejuruteraan bioperubatan Bioteknologi Seramik Alam sekitar Dinamik cecair Pemindahan haba Sejarah kejuruteraan kimia Pemindahan jisim Sains mineral Teknologi
  • Kejuruteraan alam sekitar merupakan penggunaan ilmu sains dan kejuruteraan untuk membaiki alam sekitar iaitu untuk menyediakan air, udara dan tanah yang
  • Jabatan Kimia Malaysia merupakan sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Tenaga, Teknologi, Sains, Alam Sekitar & Perubahan Iklim MESTECC yang terdiri
  • rumus kimia Simbol kimia merupakan singkatan atau perwakilan ringkas bagi nama unsur kimia yang secara amnya diambil dari nama Latinnya. Unsur alam semuanya